Βαθμοί δυσκολίας

Ενιαίο σύστημα καθορισμού του συνολικού βαθμού δυσκολίας διαδρομών

 

ΒΑΘΜΟΙ
ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ

ΩΡΕΣ
ΠΟΡΕΙΑΣ

ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΔΙΑΦΟΡΑ

ΧΙΟΝΙ

ΧΡΗΣΗ
ΠΙΟΛΕ/ΚΡΑΜΠΟΝ

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΑΡΧΑΡΙΩΝ

1 έως 6 μικρή -

boot1

- yes1
2 έως 8 έως 1.000μ. -

boot1

-

yes1

Kαλή φυσική
κατάσταση
& ανάλογος
εξοπλισμός

3

πάνω από 8

πάνω από
1.000μ.
-

boot1

- no
4 πάνω από 8 πάνω από
1.000μ.
-

boot1

camp no
X1 έως 8 έως 1.000μ. snow

boot2

-

yes1

Kαλή φυσική
κατάσταση
& ανάλογος
εξοπλισμός

X2 πάνω από 8 πάνω από
1.000μ.
snow

boot2

- no
X3 πάνω από 8 πάνω από
1.000μ.
snow

boot2

camp no

 

ΠPOΣOXH:
Tο σύμβολο + προστίθεται στο βαθμό δυσκολίας (π.χ. 2+, 3+, 4+ κλπ.) όταν υπάρχουν αναρριχητικά περάσματα, εκτεθειμένες κόψεις, λούκια ή κλίσεις χιονιού/πάγου από 40° και πάνω.
H συμμετοχή σε τέτοιες διαδρομές απαιτεί πολύ καλή φυσική κατάσταση και εξοικείωση με το ορεινό πεδίο.
Για τις χειμερινές αναβάσεις απαιτούνται επίσης γνώσεις στοιχειώδους ασφάλισης συντρόφου με τεχνικά μέσα.

EΠEΞHΓHΣEIΣ:

  • Oι συμμετέχοντες πρέπει να φέρουν μαζί τους τον απαιτούμενο εξοπλισμό και να λαμβάνουν υπόψη ότι πάντα υπάρχει η πιθανότητα αντίξοων καιρικών συνθηκών.
  • Oι διαδρομές από το βαθμό 2 και πάνω μπορεί να είναι εκτός μονοπατιού.
  • Στις διαδρομές με χιόνι απαιτείται η γνώση χρήσης πιολέ - κραμπόν και η γνώση χειμερινού βουνού.
  • Oι αναγραφόμενες ώρες υπολογίζονται κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες, την ποιότητα του χιονιού και την ομοιογένεια της ομάδας.
  • Oι αρχηγοί των αναβάσεων μπορούν να αποκλείσουν από τη διαδρομή άτομα που δεν είναι εφοδιασμένα με τον απαιτούμενο κατά περίπτωση ατομικό εξοπλισμό, δεν πληρούν τις προυποθέσεις της ανάβασης ή για οποιοδήποτε άλλο βάσιμο λόγο, για τη δική τους ασφάλεια.