Επαναλειτουργία ΠΟΑ

Οι δραστηριότητες της ομάδας αυτής διακόπηκαν μεταξύ των ετών 1937 και 1949, όταν τα περισσότερα μέλη της κλήθηκαν στον στρατό. 

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΤΟΥ  Π.Ο.Α.

1.   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΟΛΥΜΠΟΣ
2.   ΟΘΩΝ ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ
3.   ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ
4.   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΪΔΗΣ
5.   ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ
6.   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΝΟΣ
7.   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΠΑΝΑΚΟΣ
8.   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
9.   ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣ
10. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΑΛΟΥΒΕΡΔΟΣ
11. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΤΟΥΡΑΣ
12. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΑΤΣΑΣ
13. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ