Η διάσχιση του Αρχιπελάγους Lofoten στη Νορβηγία αναβάλεται για το 2021.