Περιοδικό

Εξερευνήστε τα Τεύχη του ΠΟΑ και ενημερωθείτε για τις αποδράσεις του Πεζοπορικού Ομίλου Αθηνών:

Κατεβάστε το Περιοδικό μας

Τεύχη του 2023

Ιανουάριος – Αύγουστος  2023

Τεύχη του 2024

Ιανουάριος – Αύγουστος  2024

Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2018

Τεύχη του 2022

Ιανουάριος – Αύγουστος  2022

Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2018

Τεύχη του 2021

Ιανουάριος – Δεκέμβριος  2021

Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2018

Τεύχη του 2020

Ιανουάριος – Αύγουστος 2020

Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2020

Τεύχη του 2019

Ιανουάριος – Αύγουστος 2019

Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2019

Τεύχη του 2018

Ιανουάριος – Αύγουστος 2018

Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2018

Τεύχη του 2017

Ιανουάριος – Αύγουστος 2017

Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2017

Τεύχη του 2016

Ιανουάριος – Αύγουστος 2016

Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2016

Τεύχη του 2015

Ιανουάριος – Αύγουστος 2015

Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2015

Τεύχη του 2014

Ιανουάριος – Αύγουστος 2014

Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2014

Τεύχη του 2013

Ιανουάριος – Αύγουστος 2013

Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2013

Τεύχη του 2012

Ιανουάριος – Αύγουστος 2012

Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2012